Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finální úpravy (KMI / FIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMI / FIN - Finální úpravy, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:Význam finálních úprav a technologické aplikace. Měkčicí a tužicí úpravy.2. Mechanické úpravy textilií.3. Nesrážlivá a nemačkavá úprava, reaktanty.4. Problematika volného formaldehydu, bezformaldehydové přípravky. Testování úpravy.5. Hydrofobní úprava - teorie, smáčivost.6. Technologické aplikace hydrofobní úpravy, testování.7. Nešpinivá a oleofobní úprava, testování.8. Antistatické úpravy textilních materiálů, hodnocení.9. Nehořlavá úprava, teorie hoření.10.Technologické aplikace nehořlavé úpravy, testování hořlavosti.11.Antibakteriální a fungicidní úpravy, bio-úpravy.12.Kombinované úpravy Easy Care apod.13.Aktuální a nové trendy v aplikacích finálních úprav.14. Opakování probrané látky, shrnutí.Laboratorní cvičení:Je prováděno formou praktických cvičení a vypracováním semestrálního projektu.1. - 2. protižmolková úprava, úpravy omaku.3. - 4. Antistatická úprava, oleofobní úprava, nešpinivá úprava.4. - 5. Hydrofobní úprava.6. - 7. Nehořlavá úprava.7. - 8. Nemačkavá úprava, nesráživá úprava, permanent-press.9. - 10. Enkapsulace.11.- 14. Zpracování semestrální práce.

Získané způsobilosti

Znalost probrané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.

Literatura

BLAŽEJ, A. a kol. Špeciálne chemické úpravy textílií. Bratislava, 1986. RŮŽIČKA,J.- VÝPRACHTICKÝ,J.- PAJGRT,O.- HÁC,V.- ČÁP,J.- JANÁK,P. Technologie předúprav, finálních a speciálních úprav textilních materiálů. VŠCHT Pardubice, 1985. ODVÁRKA, J. a kol. Finální úpravy textilií, návody na cvičení. Liberec, 2000. SCHINDLER, W.D., HAUSER, P.J. Chemical finishing of textiles. Cambridge, England, 2004.

Požadavky

Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení. Vypracování a obhájení laboratorních protokolů. Absolvování testu znalostí nad stanovenou hranici počtu bodů.Zkouška: skládá se z písemné a ústní části.

Garant

doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.Ing. Martina Viková, Ph.D.Ing. Jana Čandovádoc. Ing. Michal Vik, Ph.D.