Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výroby (KOD / RV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOD / RV - Řízení výroby, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Úvod do řízení výroby, definice, základní pojmy2. Plánování, cíle,úrovně, typy a zdroje údajů pro plán3. Charakteristiky výrobního procesu4. Členění výrobního procesu5. Operativní řízení a operativní evidence výroby6. Logistika, řízení zásob7. Legislativní požadavky na výrobu8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci9. Ekologické požadavky na výrobu10. Provozuschopnost výrobního zařízení11. Řízení jakosti ve výrobě, technická kontrola12. Počítačová podpora řízení výrobyCvičení:1. Podklady pro plánování, analýzy, prognózování, výběr strategie, metody rozhodování2. Druhy plánů, příklady plánů3. Kapacita výroby, využití výrobní kapacity4. Produktivita práce, plánování počtu pracovníků5. Výrobní takt, rytmus, synchronizace, zatížení pracovního místa, zatížení pracovníka6. Operativní řízení, optimalizační úlohy7. Metody řízení zásob, normování, optimalizace nákladů8. BOZP, vyhledávání rizik, prevence9. Ekologie, odpady, druhotné suroviny, recyklace10. Metody údržby11. Techniky v řízení jakosti, normy ISO12. Využití informačních systémů v oděvní výrobě

Získané způsobilosti

Zvládnutí problematiky organizace a řízení oděvní výroby

Literatura

Sixta,J. Mačát,V. Logistika - teorie a praxe. CP Books, 2005. SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.Šuleř,O. Manažerské techniky. Rubico Olomouc, 1995. Makovec, J. a kol. Organizace a plánování výroby. VŠE Praha, 1998. Macenauer,I. Projekt Macenauer - projekty oděvní výroby, firemní informační materiály. Prostějov, 2004. Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Grada, 2002. Tomek Gustav, Vávrová Věra. Řízení výroby a nákupu. KAVAN, M. Výrobní a provozní management, Praha, Grada, 2002. ISBN 80-2470199-5.

Požadavky

Zkouška: písemný test + ústní

Garant

doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.