Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a umění 1 (KVU / FU1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVU / FU1 - Filozofie a umění 1, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

I. FILOZOFIE JAKO TRANSCEDENTÁLNÍ OTÁZKA1. Tázání po podmínkách možnosti zkušenosti a bytí jako vodítko evropské filozofie.2. Objev otázky po obecném předpokladu u Platóna.3. Objev otázky po konkrétním jsoucnu u Aristotela.4. Konzervativní a revoluční výklad antické filozofie ve vztahu k otázce krásy.5. Nietzscheho pojetí dionýského principu a dnešní kultura techno.6. Základní otázka dramatu u Aristotela a Nietzscheho,7. Smysl rituálu antického a jeho odlesky v dvacátém století (vídeňský akcionismus).8. Jedno jako transcendentální kategorie.9. Smyslová skutečnost a tzv. MIMÉSIS.10. Plnost a prázdnota: řecká MÚSIKÉ a próza. Problém novověké hudebnosti.11. Metafyzika konfrontována s uměním neboli je umění věděním?12. Umění jako obrat a jako vybočení: postavení anonymního umělce a umělce pojmenovaného.13. Filozofie Kantova formuluje transcendentální otázku po kráse.14. Vznešenost a krása. Reflexe ve dvacátém století.BibliografieStudium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukázkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý slouží jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění a filozofické rozbory jednotlivých uměleckých děl a směřování uměleckého dění. Třetí okruh obsahuje spisy k esejům studentů, zahrnuje problém anarchismu a vzpoury umělce v kontextu dějin umění a v kontextu společenském.

Získané způsobilosti

Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení.

Literatura

Heidegger, M. Básnicky bydlí člověk. Praha, 2006. Platón. Dialogy o kráse. Praha, 1979. Diderot, D. Herecký paradox. Praha, 1945. McLuhan, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991. Kant, I. Kritika soudnosti. Praha, 1975.

Požadavky

V rámci semestru studenti vypracují seminární práci. Zápočet je udělen na základě ústního pohovoru, zaměřeného na odevzdanou práci a k tématům z přednášek. Navazuje ústní zkouška.

Garant

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.