Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a umění 2 (KVU / FU2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVU / FU2 - Filozofie a umění 2, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

II. DUŠE A TĚLO VE FILOZOFII A V UMĚNÍ1. Zrcadlení jako princip monadologie.2. Zrcadlo a Narcisova existence.3. Ozdoba jako přírůstek na bytí neboli o tetování.4. Živly a hmat.5. Tělo a smyslové modality.6. Společný smysl jako metafyzická otázka.7. Definice duše: hmat, který se dotýká sám sebe.8. Stroj, tělo a smrt.9. Loutka jako stroj?10. Notace, choreografie a čas tělesného podání.11. Aristotelés: duše je v jistém smyslu vším.12. Renesanční pohled na magii a otázka opojení v současnosti.13. Iracionální počátky moderního umění (R. Steiner).14. Přítomnost těla v digitálních médiích.BibliografieStudium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukázkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý slouží jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění a filozofické rozbory jednotlivých uměleckých děl a směřování uměleckého dění. Třetí okruh obsahuje spisy k esejům studentů, zahrnuje problém anarchismu a vzpoury umělce v kontextu dějin umění a v kontextu společenském.

Získané způsobilosti

Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení.

Literatura

Baudrillard, J. Amerika. Praha, 2000. Foucault, M. Archeologie vědění. Praha, 2002. Foucault, M. Diskurz, autor, gemealogie. Praha, 1994. Bataille, G. Erotismus. Praha, 2001. Scruton, R. Estetické porozumění. Brno, 2005. Fromm, E. Mýtus, sen a rituál. Praha, 1999. Deleuze, G. Proust a znaky. Praha, 1999.

Požadavky

V rámci semestru studenti vypracují seminární práci. Zápočet je udělen na základě ústního pohovoru, zaměřeného na odevzdanou práci a k tématům z přednášek. Navazuje ústní zkouška.

Garant

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.