Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a umění 3 (KVU / FU3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVU / FU3 - Filozofie a umění 3, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

III. REVOLTA A KONZERVATIVNÍ POSTOJ1. Pokrok v umění a cíle pokroku neboli utopie a realita.2. Revoluce a dekadence v umění a ve filozofii po roce 1800.3. Vize osvobození v revoluci 1848: Richard Wagner a Gottfried Semper.4. Vize proletářských revolucí a anarchismus.5. Umělcovo poslání v revoluci.6. Zásady konzervativní filozofie: teorie vkusu.7. Měšťanská společnost a revolta avantgard8. Dada jako světový názor.9. Futurismus jako teorie stroje.10. Surrealistická vize společnosti a komunismus.11. Květinové společenství a jeho zdroje12. Odpoutání se v opojení - realizace dionýského principu v současnosti.13. Vstup do Platónovy jeskyně v internetu.14. Tělo jako překážka medializace.IV.1. Psychoanalýza a osvobození: proti zotročení schematy.2. Druhy smrti a oběť: body art a exibicionismus.3. Rychlost a mizení smrti: svoboda venku.4. Vznášení se a virtuální tělo: svoboda doma.5. Pohlaví a erós neboli sexuální revoluce.6. Tanec jako osvobození.7. Estetika techno a filozofie techniky.8. "Již jen nějaká perverze nás může zachránit."9. Mezi masovou kulturou a snobstvím: virtuální kýč.10. Cyberspace a klasická definice prostoru.11. Revolta existencialistická a revolta virtuální: etika internetu.12. Touha a tělo neboli vlastní hranice.13. Ticho a spánek neboli inženýři lidských duší.14. Nesmrtelnost neboli umění a chvíle.BibliografieStudium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukázkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý slouží jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění a filozofické rozbory jednotlivých uměleckých děl a směřování uměleckého dění. Třetí okruh obsahuje spisy k esejům studentů, zahrnuje problém anarchismu a vzpoury umělce v kontextu dějin umění a v kontextu společenském.

Získané způsobilosti

Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení.

Literatura

Martel, R. Art Acion 1958 - 1998. Québec, 2001. Kundera, L. DADA. Praha, 1983. Friedmen, K. Fluxus Reader. New York, 1999. Srp, K. Minimal & Earh & Concept Art. Praha, 1982. Rezek, P. Tělo věc a skutečnost v současném umění. Praha, 1982. Chalupecký, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha, 1998. Hummel, J. Wiener Aktionismus. Milano, 2004. Sawelson-Gorse, N. Women in Dada. 1998.

Požadavky

V rámci semestru studenti vypracují seminární práci. Zápočet je udělen na základě ústního pohovoru, zaměřeného na odevzdanou práci a k tématům z přednášek. Navazuje ústní zkouška.

Vyučující

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.