Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a konc. modely v ošetř. (UZS / FKM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UZS / FKM - Filozofie a konc. modely v ošetř., Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět uvádí do problematiky filosofie a jejího vztahu k vědě, hodnocení, jednání. Umožňuje poznat základní oblasti historie filosofie. Zdůrazňuje vliv filozofie na rozvoj ošetřovatelství. Dále se zaměřuje na koncepční modely a jejich aplikaci do praxe.Obsah předmětu:Přednášky:1. Filosofie napříč dějinami.2. Filosofie v ošetřovatelství a koncepční modely.3. Humansitické modely: Oremová, Hendersnová.4. Interpersonální modely: Peplauová, Widenbachová.5. Systémové modely: Kingová. Modely energetických polí: Levine.Cvičení:1. Filosofické otázky. Kritické a analytické myšlení.2. Praktický rozbor teorií a modelů v ošetřovatelství.3. Aplikace modelu Oremové a Hendersonové naošetřovatelskou kazuistiku.4. Aplikace modelu Peplauové a Widenbachové na ošetřovatelskou kazuistiku.5. Aplikace modelu Kingová a Levine na ošetřovatelskou kazuistiku.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Archalousová, A., Slezáková, Z. Aplikace vybraných ošetřovatelských modelů do klinické a komunitní praxe. Nucleus, Hradec Králové, 2005. ISBN 80-86225-63-1.Law, S. Filosofická gymnastika. Argo a Dokořán, Praha, 2007. ISBN 978-80-7203-882.Pavlíková, S. Modely ošetřovatelství v kostce. Grada, Praha, 2006. ISBN 80-247-1211-3.Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. DIDAKTIS, Brno, 2004. ISBN 80-86285-68-5.Gaardner, J. Sofiin svět. Albatros, Praha, 2006. ISBN 978-80-00-01748-8.Zubíková, Z., Drábová, R. Společenské vědy v kostce. Fragment, Havlíčkův Brod, 2007. ISBN 978-80-253-0190-6.Hladík, J. Společenské vědy v kostce pro střední školy. Gragment, Havlíčkův Brod, 1996. ISBN 80-7200-044-6.Studijní opora k předmětu Filozofie a koncepční modely v ošetřovatelství, interní materiál Ústavu zdravotnických studií TUL. 2014.

Požadavky

Samostudium.docházka 80% na přednáškách a 80% na cvičeních (splnění docházky je podmínkou k přihlášení na řádný termín klasifikovaného zápočtu)Písemný test (splnění min. na 75 %)

Garant

Mgr. Kateřina Mařanová

Vyučující

Mgr. Kateřina MařanováMgr. Kateřina Mařanová