Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. kap. z pr. pom. a kr. říz. (UZS / PPK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UZS / PPK - Vyb. kap. z pr. pom. a kr. říz., Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Mimořádné a krizové situace, krizové zákony, pandemické plány - příklady ze současných podmínek v ČR a v zahraničí. Podíl biomedicínské techniky na jejich řešení.2. IZS, pomáhající obory, ZOS, záložní nemocnice; krizové štáby, disciplína, nasazení, vybavení, bezpečnost3. Improvizace v první pomoci zejména v terénu a v prostoru tzv. IV. světa - videa4. Příklady z poslední doby - GOLEM, traumaplán v nemocnicích, přístrojové vybavení, přesuny, časové dispozice; zvýšení kompetencí.5. Specifická rizika - zejm. braní rukojmích, problémy s psychicky narušenými agresory, postupy v tísni, využití specifických prostředků - psychofarmaka, tasery, hmaty a chvaty.6. Nároky na psychiku i fyzickou kondici, ochranné vybavení. Specifické formy nasazení a odměn. PTSD a jeho prevence.7. Technická vybavenost a uspořádání pro medicínu hromadných akcí, hromadných neštěstí, pro mega-akce sportovního rázu, přírodních katastrof a nových environmentální rizika ve světě a u nás s příklady: záplavy, inverze, vlna veder, arktická zima, nové infekce.8. CBRNE terorismus - rizika, poučení z dosavadních akcí, průběhů a záchranných akcí, nácviky a spolupráce.Cvičení:1. Připravenost složek IZS k likvidaci následků hromadných neštěstí a katastrof - prohlídka vybavení pracoviště krizové připravenosti ZZS a přednáška o připravenosti ZZS LK k zásahu na zasažení biologickou látkou - činnost BIOTÝMU, ukázka práce s biovakem, práce s dýchací technikou.2. Hromadná neštěstí a katastrofy - likvidace následků - videosekvence s komentářem (analýza součinnostního cvičení) a nácvik algoritmu pro třídění raněných dle systému START a JumpSTART.3. Připravenost složek IZS k likvidaci následků hromadných neštěstí a katastrof - exkurze na TCTV a KOPIS HZS LK s přednáškou zaměřenou na postupy operačního řízení při likvidaci následků HN.4. Připravenost složek IZS k likvidaci následků hromadných neštěstí a katastrof - návštěva výjezdové základny HZS s ukázkou speciálního vybavení k uvedené tématice.5. Hromadná neštěstí a katastrofy - crush injury, chrush syndrom, poranění tlakovou vlnou - nácvik poskytnutí první pomoci.6. "Outdoor medicine" - první pomoc při zásahu bleskem, nehody při potápění - dekompresní choroba, vzduchová embolie a barotrauma, vysokohorská turistika - výšková nemoc, prevence.7. Hyperbarická oxygenoterapie, přednáška s videosekvencemi.8. "Medicína divočiny I"- improvizace v terénu při první pomoci - nácvik ošetření vybraných akutních stavů za nestandardních podmínek, s omezeným vybavením, nácvik vyprošťovacích, fixačních, transportních technik, vč. polohování - modelové situace, práce na simulátorech - dospělí9. "Medicína divočiny II"- improvizace v terénu při první pomoci - nácvik ošetření vybraných akutních stavů za nestandardních podmínek, s omezeným vybavením, nácvik vyprošťovacích, fixačních, transportních technik vč. polohování - modelové situace, práce na simulátorech - děti10. Letecký transport a jeho vliv na člověka - techniky zásahu v obtížně dostupném a nedostupném terénu, dálkové lety a lety ve velkých výškách (vč. vlivu kosmického záření), vibrace, hluk, náhlé změny pohybu, dysbarismus, vliv zvětšování objemu plynu v přístrojích a zdravotnickém vybavení, plynová expanze u člověka, transportní trauma a jeho prevence, ochrana pacienta v terénu při přistávání vrtulníku, navádění vrtulníku zachráncem a zajištění bezpečnosti v místě zásahu při přistávání vrtulníku.11. LZS - návštěva VZ Letecké záchranné služby, ukázka vybavení a nácviku výškových záchranných prací s využitím vrtulníku.12. Nácvik řešení modelových situací - poskytování první pomoci na simulátorech.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Štětina, J. Medicína hromadných neštěstí a katastrof. Grada Praha. Pokorný, J. a kol. Urgentní medicína. Bulíková, T. Medicína katastrof. Martin Osveta, 2011.

Požadavky

Aktivní zapojení na výuce, samostudium

Garant

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Vyučující

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.