Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. prob. veř. zdrav., podp. a ochr. zd (UZS / VZI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UZS / VZI - Vyb. prob. veř. zdrav., podp. a ochr. zd, Technická univerzita v Liberci (TUL).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Úvod: Vymezení problematiky veřejného zdraví2. Veřejné zdraví a veřejné zdravotnictví jako multidisciplinární obor,3. Determinanty zdraví4. Veřejné zdraví a zdravotní stav obyvatelstva: Východisko i měřítko efektivity zdravotní politiky i zdravotnictví. Ukazatele, zdroje a metody sběru informací, hodnocení a jeho úskalí. Národní zdravotní informační systém. Aktuální stav v ČR.5. Zdravotní politika: Smysl, východiska, nástroje a cíle. Strategie světové a evropské zdravotní politiky a její vývoj. Zdravotní politika ČR.6. Specifické faktory veřejného zdraví I: ionizující záření včetně aspektů radiační havárie7. Specifické faktory veřejného zdraví II: problematika závislostí8. Specifické faktory veřejného zdraví III: nerovnosti ve zdraví9. Specifické faktory veřejného zdraví IV: životní styl10. Regionální implementace zdravotní politiky a úloha neziskového sektoru

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Literatura

Holčík, J., Žáček, A. Sociální lékařství. MU, Brno, 1995. Usnesení vlády ČR k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

Požadavky

Aktivní zapojení na výuce, samostudium

Garant

doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Vyučující

doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.