Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie dějin (HIU / FIDEJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HIU / FIDEJ - Filozofie dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Filozofie dějin - teorie historické vědy - historiografie: vymezení vzájemných vztahů a jejich geneze2 - 3. Filozofické výklady historické skutečnosti do vzniku historické vědy4. Filozofie dějin a osvícenství5. Klasická německá filozofie dějin6. Koncepce utopického socialismu7. Marxistická filozofie dějin8. Pojetí vztahu historie - filozofie dějin v éře pozitivismu9. - 10. Filozofické přístupy k dějinám na přelomu 19. a 20. století11. -12. Filozofie dějin v českém historickém myšlení13. Shrnutí kurzu

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je vysvětlit posluchačům smysl filozofie dějin, její vztah k historické vědě a teorii historické vědy. Předmět by měl posluchačům poskytnout orientaci ve filozofických koncepcích, které ovlivnily vývoj moderní historické vědy, a to v evropském i českém kontextu.

Požadavky

Zápočet je posluchačům udělen za prokázání znalostí tematických okruhů odpovídajících programu kurzu, včetně znalosti povinné četby zadané studentům na počátku semestru. Znalosti mohou být prověřeny písemnou i ústní formou.

Garant

PhDr. Veronika Středová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Veronika Středová, Ph.D.