Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie dějin a dějiny společ. teorií (HIU / FILDD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HIU / FILDD - Filosofie dějin a dějiny společ. teorií, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

A: Filosofie dějuin jako obecný abstraktní model historického procesu a jako metodologie historiecké vědy. Problémy historismu. Strukturalismus v historické vědě.B: Obecně sociologické koncepce přelomu 19.a 20. století, Historické a strukturní hledisko sociologického zkoumání. Funkcionalistické a strukturalistické hledisko. Teorie průmyslových společností.C: Teorie přirozeného práva a společenské smlouvy. Teorieo funkci vlády a rozdělení moci. Učení o státu v 19. století. Kritická teorie, teorie otevřené společnosti.D: Typologie náboženských systémů. Současná náboženství, jejich pojetí společnosti a politické snahy. Nová spirituální hnutí současnosti. Problematika náboženských sekt.E: Základní vývojové proudy moderní české a evropské historiografie

Získané způsobilosti

Doktorand si osvojí základní problémy filosfie dějin, historiografie a dějin společenských teorií. Získá orientaci ve vědeckých proudech a školách.

Požadavky

Zkouška z filosofie dějin, historiografie a dějin společenských teorií na základě konzultací a studia základní a doporučené literatury. Posluchač prokáže schopnost orientovat se v zadaných problémech a ukázat jejich vazbu na vlastní vědecký výzkum.

Garant

PhDr. Veronika Středová, Ph.D.