Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a otázky bytí (KFSV / F-FOB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFSV / F-FOB - Filozofie a otázky bytí, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Uvedení do problematiky. Vymezení ontologie a metafyziky. Ontologická diference. Podoby ontologie v dějinách. Uchopení otázky jako hledání vlastního, neproměnlivého bytí.2. Jak myslet neproměnlivost a pohyb - Hérakleitos a Parmenidés. Bytí jako řád, pythagoreismus. Mechanické pojetí skutečnosti. Platón.3. Plotínos a křesťanská metafyzika. Propojení mystiky a filosofie. Kreacionismus. Imanence, transcedence.4. Aristotelův přínos. Kategorie. Příčiny dění. Účelovost.5. Aristotelovo a Plotínovo dědictví v arabském a křesťanské filosofii. Tomáš Akvinský6. Podobné v rozdílném ? stoikové, Spinoza, G. Bruno7. Novověký přístup, substance, labyrint kontinua (Descartes a Leibniz). Pojetí přírody. Soumrak metafyziky, přírodní vědy a vyloučení Proč? otázky.8. Inspirace poznatky vědy a výhledy nové ontologie ? H. Driesch. Teilhard de Chardin, N. Hartmann. A. N. Whitehead.9. Evoluční teorie a zápas o jediný výklad světa.10. Co je čas? Filosofické uchopení. Prostor a čas z pohledu nové fyziky.11. Propojování vědy a zkušenosti. Nové výzkumy a jejich souvislosti s výkladem světa.12. Východní filosofie o světě.13. Závěrečné shrnutí

Získané způsobilosti

Cílem kurzu je skrze historický exkurs přiblížit pochopení smyslu ontologického tázání, závislost odpovědí na nás samých, i to, proč se ontologie stala nakonec popelkou filosofie. Proč a v jakých souvislostech byla otázka po skutečnosti důležitá? A proč byla později opuštěna? Rozvoj lidského poznání ve 20. století, paradoxně zejména v přírodních vědách, probouzí tuto otázku znovu a naznačuje, že dávným filosofům se možná dařilo odhalovat šifry světa kolem nás lépe, než nám samotným v každodenním životním názoru?

Požadavky

Podmínky absolvování:Aktivní účast na seminářích Pro zápočet odevzdání úkolu (Moodle: kurzy.uhk.cz).K písemné zkoušce dostatečná obeznámenost s danou tematikouDalší úkoly v kurzu Moodle v případě rušení výuky

Garant

Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.