Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a umění (KFSV / FARTO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFSV / FARTO - Filozofie a umění, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V rámci přednášek bude např. ideové jádro tří hlavních antických filosofických směrů ? platonismu, aristotelismu a stoicismu představeno v kontextu vývoje výtvarného umění (zvl. sochařství) klasicismu a helénismu; ve výkladu o středověku bude zohledněna teologicko-filosofická normativita umělecké tvorby a vztah mezi různými postoji v chápání universálií a zákl. intencí výtvarného umění v pozdní době románské, v gotice a gotickém naturalismu. Inovace renesančního myšlení (nové pojetí prostoru a relačně orientované pojetí universa aj.) budou představeny především v souvislosti s výraznými změnami v pojetí obrazu v tzv. protorenesanci (zvl. Giotto di Gondone) a aktérů florentského disegna (zvl. v 1. pol. 15. stol.). Pozornost bude věnována i filosofickým aspektům manýrismu a problému duality v barokní tvorbě a u některých myslitelů 17. stol. (např. Descarta a Komenského). V moderní době (zvl. 2. pol. 19. stol. a 20. stol.) budou dokumentovány paralely mezi některými směry výt. umění a dobovými sociálními a duchovními hnutími (?impresionistická revoluce? a dílo P. Cézanna, zvl. v retrospekci Merleau-Pontyho a R. Kutry, futurismus jako apoteoza militantního technického pokroku, surrealismus jako směr využívající dobových psychoanalytických koncepcí aj.) a prezentována bude i iniciace postmoderny avantgardním uměním v počátku 20. stol. (viz např. výklady W. Welsche aj.).

Získané způsobilosti

V rámci přednášek bude např. ideové jádro tří hlavních antických filosofických směrů ? platonismu, aristotelismu a stoicismu představeno v kontextu vývoje výtvarného umění (zvl. sochařství) klasicismu a helénismu; ve výkladu o středověku bude zohledněna teologicko-filosofická normativita umělecké tvorby a vztah mezi různými postoji v chápání universálií a zákl. intencí výtvarného umění v pozdní době románské, v gotice a gotickém naturalismu. Inovace renesančního myšlení (nové pojetí prostoru a relačně orientované pojetí universa aj.) budou představeny především v souvislosti s výraznými změnami v pojetí obrazu v tzv. protorenesanci (zvl. Giotto di Gondone) a aktérů florentského disegna (zvl. v 1. pol. 15. stol.). Pozornost bude věnována i filosofickým aspektům manýrismu a problému duality v barokní tvorbě a u některých myslitelů 17. stol. (např. Descarta a Komenského). V moderní době (zvl. 2. pol. 19. stol. a 20. stol.) budou dokumentovány paralely mezi některými směry výt. umění a dobovými sociálními a duchovními hnutími (?impresionistická revoluce? a dílo P. Cézanna, zvl. v retrospekci Merleau-Pontyho a R. Kutry, futurismus jako apoteoza militantního technického pokroku, surrealismus jako směr využívající dobových psychoanalytických koncepcí aj.) a prezentována bude i iniciace postmoderny avantgardním uměním v počátku 20. stol. (viz např. výklady W. Welsche aj.).

Garant

prof. PhDr. Pavel Floss