Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a otázky poznání (KFSV / FBFOE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFSV / FBFOE - Filozofie a otázky poznání, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Text je příliš dlouhý, plné znění naleznete v odkazu na další informace.

Získané způsobilosti

Cílem kurzu je obeznámit studenty se základními problémy tradiční a současné epistemologie.

Literatura

Musgrave, Alan. Common sense, science and scepticism. 1st pub. Cambridge, 1993. ISBN 0-521-43625-7 .Popper, Karl R. Conjectures and refutations. London, 1963. ISBN 0-415-28594-1.Descartes, René. Meditace o první filosofii. 1. vyd. Praha, 2003. Wittgenstein, Ludwig. O jistotě. Vyd. 1. Praha, 2010. ISBN 978-80-200-1905-9.Berkeley, George. Pojednání o základech lidského poznání. Praha, 1995. ISBN 80-205-0479-6.Russell, Bertrand. Problémy filosofie. Praha, 1927. Kant, Immanuel. Prolegomena ke každé příští metafysice, jež bude moci vystoupiti jako věda. V Praze, 1916. Hume, David. Zkoumání lidského rozumu. Praha, 1972.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích (četba povinných textů) plus písemný test. Detaily a příslušné texty budou zveřejněny na Moodle

Garant

Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.