Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie jazyka (KFSV / FJAZY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFSV / FJAZY - Filozofie jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Odpovídá anotaci

Získané způsobilosti

Kurz má posluchače hlouběji seznámit se současnými filosofickými názory na povahu jazyka a s filosofickými diskusemi, které v souvislosti s jazykem vznikají.

Literatura

Frank, M. Co je neostrukturalismus?. Praha, 2000. Oravcová, M. Filozofia prirodzeného jazyka. Bratislava, 1992. Weiss, B. How to Understand Language. Durham, 2010. Frank, M. Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford, 1984. Pinker, Steven. Jazykový instinkt. Vyd. 1. Praha, 2009. ISBN 978-80-7438-006-8.Lycan, W. G. Philosophy of Language. London, 2000. Blackburn, S. Spreading the Word. Oxford, 1984. Grice, P. Studies in the Ways of Words. cambridge, 1989. Lappin, S. The Handbook of Contemporary Semantic Theory. 1996. Rorty, R. The linguistic turn. chicago, 1967. Heidegger, R. Unterwegs zur Sprache. 1959. Quine, W.V.O. Word and Object. cambridge, 1960.

Požadavky

Zkouška písemná a ústní.

Garant

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.

Vyučující

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.