Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie symbol. forem a její kontext (KFSV / FSYFO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFSV / FSYFO - Filozofie symbol. forem a její kontext, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod I. Kant a novokantovství ? novokantovská kritika Kanta a transformace kantovské filosofie. Bádenská škola novokantovství.2. Úvod II. Kant a novokantovství ? novokantovská kritika Kanta a transformace kantovské filosofie. Marburgská škola novokantovství.3. Marburgská a Heideggerova kritika Kanta, Friedmanova teze o schizmatu novověké filosofie.3. Cassirerova raná filosofie vědy ? od substance k funkci4. Cassirerova filosofie symbolických forem I.5. Cassirerova filosofie symbolických forem II.6 Cassirerova filosofie symbolických forem III.8 Cassirerova filosofie symbolických forem IV.9 Cassirer a fenomenologie ? I. Husserl10 Cassirer a fenomenologie ? II. Heidegger11 Cassirer a fenomenologie ? III. Merleau-Ponty12 Cassirer a Peirce13 Test

Získané způsobilosti

Dílo Ernsta Cassirera stojí na rozhraní novokantovství, filosofie dějin, strukturalismu a fenomenologie a je přes svou mnohovrstevnatost dobrým úvodem do stylu myšlení typického pro tzv. moderní kontinentální filosofii. Student tak získá možnost učinit si základní přehled o moderní ?kontinentální? filosofii.

Garant

Mgr. Hynek Janoušek