Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy (KFSV / FVEDY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFSV / FVEDY - Filozofie vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Tradiční problémy filosofie vědy a současná debata ohledně vědecké racionality.2) Logický positivismus: Ostré odlišení vědecké pravdy a ostatních druhů pravd. Je věda jediný prostředek poznání skutečnosti?3) Falsifikacionismus - Popperovo řešení problému indukce4) Naturalizovaná epistemologie : Quine-Duhemova teze; Quinův příklon k naturalismu5) Vědecký realismus:Je věda poznáním skutečnosti samotné? Dochází ve vědě k pokroku v tom smyslu, že se blížíme pravdě?6) Fenomenologický přístup k vědě: Fenomenologická kritika objektivismu. Přirozený svět jako půda všech vědeckých evidencí. Heideggerův pragmatismus7) Struktura vědeckých revolucí: Kritika kumulačního pojetí vědeckého pokroku. ?Theory-ladeness of observation?8) Anarchisté, antirealisté, relativisté9) Pragmatismus a instrumentalismus. Hledání vědy bez metafyzických předpokladů10) Epistemologické překážky a zlomy :Ne-karteziánská epistemologie G. Bachelarda; Vztah vědy a technologie11) Historická epistemologie G. CanguilhemaNormální vs. patologické12) Foucaultova epistemologie: struktury pravdy a struktury mociSociální konstruktivismus ve filosofii vědy

Získané způsobilosti

V tomto kurzu vyjdeme z otázky, čím se vyznačuje vědecká racionalita a jak vůbec odlišovat vědecké poznání od ne-vědeckého. Zaměříme se také na otázku toho, jak vzniká a čím je legitimizována objektivita vědeckých poznatků, proč nelze chápat jednotlivé vědecké teze odděleně od teorie, v jejímž rámci mají svůj význam.

Požadavky

Požadavky pro udělení atestace: 1) Student(ka) má za úkol vypracovat 6 až 8stránkovou seminární práci na téma "Spor realismu a relativismu ve filosofii vědy", která odpovídá požadavkům na odborný styl ve filosofii a v níž student prokáže schopnost samostatně interpretovat texty, které byly komentovány v průběhu seminářů. 2) Student(ka) má dále za úkol vypracovat referát na jeden z textů, v němž shrne téma interpretované pasáže, rozčlení ji na jednotlivé argumenty a pokusí se kriticky zhodnotit jejich oprávněnost a dosah.

Garant

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.