Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika (KFSV / SCFIE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFSV / SCFIE - Filozofie a etika, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

I. Vznik etiky jako samostatného oboru a její místo v souboru filosofických disciplín v rámci speciálně vědních oborů.II. Metodologická východiska (antropologismus, scientismus, systémové přístupy; teocentismus, kosmocentrismus, ontocentrismus, biocentrismus, antropocentrismus; individualismus a universalismus, subjektivismus a objektivismus; racionalismus a iracionalismus; etika autonomní a heteronomní, deskriptivní a normativní) a s ohledem na soudobé členění etiky dle předmětu jejího teoretického zájmu.III. Ozřejmovaní dvojakosti etického fenoménu ve smyslu ?toho, co jest? a ?toho, co býti má?, pojetí povahy mravních a morálních regulativů, charakteru životních cílů a postojů (hédonismus a asketismus, eudaimonismus a rigorismus, utilitarismus a nihilismus, altruismus a egoismus, optimismus, pesimismus a meliorismus)IV. Obsah základních etických kategorií.V. Tradiční etické problémy.VI. Soudobé diskutované etické problémy.VII. Profesní etiky.

Získané způsobilosti

Předmět ozřejmuje konstituování a proměny etiky v rámci antické, judaisticko-křesťanské i sekularizované atlantické kulturní tradice a její teoretické tříbení v soudobých podmínkách diferentního a multikulturního světa.

Požadavky

Zápočet se udílí na základě práce v seminářích a písemné zápočtové práce. Zkouška zahrnuje dvě otázky, a to z dějin etických koncepcí a ze soudobých diskutovaných etických otázek.

Garant

Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.