Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie společenských věd (KFSV / SCFSL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFSV / SCFSL - Filosofie společenských věd, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět se zakládá na četbě a analýze nejdůležitějších textů a myšlenkových koncepcí věnovaných filosofii společenských věd. Od devatenáctého století bylo klíčovou otázkou ve všech debatách věnovaných filosofii společenských věd, co je to přísná vědeckost a jak ji ve společenských vědách dosáhnout, tj. jak naplnit standardy vědeckosti tak, jak se ustavily v přírodních vědách. Předkládané texty tak sledují historický vývoj diskuse stejně jako debatu věnovanou naturalizmu a roli zákonitosti v historické explanaci. Následuje analýza textů vlny anti-naturalizmu, která reagovala na předešlé. Z nedávných diskusí je věnována pozornost mezím interkulturního překladu (a koncepce kultury vůbec), interpretativnímu cíli společenských věd, Hendersonovu argumentu explanačního modelu překladatelské praxe. Současné myšlení je představeno debatou o roli, kterou zaujímá empatie v interpretaci, inferencializmu a relativistickým tendencím, které si všímají role, jakou v konstituci sociálního hraje samotný soubor přesvědčení o tom, ?co sociální ve skutečnosti je?.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je poukázat na soudobé epistemologické otázky a problémy i způsoby jejich tematizace a řešení.

Literatura

Weber, Max. K metodológii sociálnych vied. Bratislava, 1983. Kincaid, Harold. Philosophical foundations of the social sciences. 1st pub. Cambridge, 1996. ISBN 0-521-55891-3 .Rosenberg, Alexander. Philosophy of social science. 3rd ed. Boulder, 2008. ISBN 978-0-8133-4351-8.Turner, Stephen P. The social theory of practices. Cambridge, 1994. ISBN 0-7456-0504-4.Risjord, Mark W. Woodcutters and witchcraft. New York, 2000. ISBN 0-7914-4511-9.

Požadavky

Zápočet se udílí na základě písemného testu.

Garant

Mgr. Martin Paleček, Ph.D.