Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika (KFSV / SFIET)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFSV / SFIET - Filozofie a etika, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Uvedení do předmětu, místo etiky ve filosofii, její úloha v životě. Původ a rozlišení pojmů. Vztah etiky, práva a etikety, sociální sankce, historické spojení s náboženstvím. První myslitelé v antice.2. Sókratés. Platón.3.Aristotelés. Kynická a hédonická škola.4. Etika v helénském období - epikureismus a stoicismus.5. Křesťanství. Novozákonní éthos. Augustin. Abélard. Tomáš Akvinský.6. Jan Duns Scotus, William Ockham. Reformační duch a sociální myšlení. Jan Hus. Petr Chelčický. Humanistická a renesanční morálka. Nicolo Machiavelli. Jan Ámos Komenský. Blaise Pascal.7. Britští empirikové (Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke). Baruch Spinoza.8. Britští moralisté ? A.A.Cooper, Earl of Shaftesbury, Francis Hutchenson, Joseph Butler. David Hume.9. Immanuel Kant. G.W.F.Hegel. J.G.Fichte.10. Utilitarismus. Schopenhauer. Kierkegaard. Nietzsche. Bergson.11. Cesty etiky 20.st. M.Scheler. N.Hartmann.12. Analytická etika. A.J.Ayer. Jazykově pragmatické uchopení. K.O.Apel. J.Habermas.13. Postmoderna. H.Jonas. R.Spaemann. J.Rawls

Získané způsobilosti

Tento kurz má za cíl seznámit studenty s rozličnými východisky pojetí etiky, dobra a zla, ctnosti a dobrého lidského života. V průběhu kurzu by se studenti měli naučit rozlišovat etický fenomén ?toho, co býti má? od ?toho, co jest?, pochopit, jak etika vyrůstá z filosofických kořenů, charakterizovat základní etické kategorie. Po absolvování kurzu bude student obeznámen s hlavními postavami a směry etického myšlení v západních dějinách, jejich východisky a předpoklady. Smyslem těchto informací není jen ?znalost?, kterou lze bezmyšlenkovitě předvést, ale hlubší pochopení, z čeho vycházely a vychází naše představy o dobrém a zlém.

Požadavky

Atestace: zápočet a zkouška: ? zápočtová práce ve formě anotace přečtené knihy (v rozsahu 3-5 stran bez úvodní strany) a vlastního zhodnocení, příp. úvahy v rozsahu 1 strany (celkem tedy 3,5-5,5). Kniha musí být z oblasti etiky (a nikoli učebnicového charakteru). ? četba textů zadávaných na seminářích nebo přes kurz Moodle (https://kurzy.uhk.cz)? předpokládá se aktivní účast ve výuce? písemná zkouška z obsahu přednášek, povinných textů a obsahu skript Semrádová, I.: Etika. Přehled etických teorií. Hradec Králové: Gaudeamus. 2009. Povinnou četbu naleznete v kurzu Moodle vždy u jednotlivých témat na týden.)

Garant

Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.