Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Výběrový projekt III (FIM / VP-3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIM / VP-3 - Výběrový projekt III, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výběrové projekty budou vypisovány odpovědnými řešiteli vědeckých a výzkumných projektů (tzv. kmenové projekty), které získaly dotaci z některého oficiálního zdroje (mezinárodní projekty, projekty GAČR, FRVŠ, atd.), nebo budou vypisovány v rámci specielně zřízených fakultních projektů. Projekty vypisuje odpovědný řešitel projektu po dohodě s garantem předmětu. Odpovědný řešitel projektu se pak stává spolugarantem předmětu a odpovídá za odbornou úroveň ním vypsaných projektů. Spolu s garantem také zabezpečí výběr vhodně profilovaných studentů z řad uchazečů o konkrétní výběrový projekt a stanoví jejich individuální výzkumný program, směřující ke splnění cílů výběrového projektu.Výběrové projekty lze vypsat nejméně na dobu jednoho semestru, s možností prodloužení na další semestry, dle potřeb kmenového projektu. V každém případě však hodnocení aktivit studenta na výběrovém projektu probíhá na konci každého příslušného semestru.

Požadavky

Předmět je hodnocen v závěru každého semestru udělením zápočtu. Podmínky pro udělení zápočtu stanovuje spolugarant předmětu, který výběrové projekty zadal, po dohodě s garantem projektu. V rámci těchto podmínek lze stanovit, které aktivity studenta se budou hodnotit, resp. dosažením jakých konkrétních výstupů je udělení zápočtu a přiznání kreditů podmíněno (vyřešení konkrétního problému, publikace, vytvoření webovských stránek, atd.)

Garant

prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.