Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů (KIT / RPRO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KIT / RPRO - Řízení projektů, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvodní hodinaZákladní pojmy z oblasti projektového řízení, rámcový přehled metodik z oblasti řízení projektůPříprava projektových žádostíPrince2 Témata a ProcesyPřizpůsobování PRINCE2 (tailoring)Další metodiky řízení projektů, vybrané problémy projektového managementu

Získané způsobilosti

Poznatky z teorie a praxe řízení projektů, především na bázi metodiky Prince2. Praktické a technické dovednosti související s prací v MS Project 2013. Elementární zkušenosti s individuální prezentací témat z oblasti řízení projektů. Opakovaný intenzivní trénink v řízení projektů na příkladech z reálného světa (někdy i účelově upravených či přizpůsobených). Získání vědomostí a zkušeností samostatného sestavení, naplánování a řízení jednodušších projektů.

Literatura

Řeháček, P. Projektové řízení podle PMI. 2014. OGC. Managing Successful Projects with Prince2TM. Great Britain, 2007. ISBN 978-0113310593.Dvořák, D.; Kališ, J. Microsoft Project 2013. 2013. Bentley, C. Základy metody projektového řízení PRINCE2. 2013.

Požadavky

Pravidla účasti na výuce: Účast na přednáškách je nepovinná, ale vysoce žádoucí, aktivní účast na cvičeních je jedním z předpokladů k získání zápočtu. Požadavky k zápočtu: Získat alespoň 60b ze 100b možných. Celkový počet bodů sestává z hodnocení semestrálního projektu (80b) a jeho prezentace a obhajoby (20b), který bude zaměřen především na praktickou stránku práce s prostředím MS Project. Předpokládá se aktivní účast na cvičeních.

Garant

RNDr. Petr Tučník, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Josef Horálek, Ph.D.prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBARNDr. Petr Tučník, Ph.D.Mgr. Josef Horálek, Ph.D.prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBARNDr. Petr Tučník, Ph.D.