Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KM / KPERI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KM / KPERI - Řízení lidských zdrojů, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Význam a pojetí personální prácePlánování lidských zdrojůZískávání, výběr, přijímání a adaptace pracovníkůInterní mobilita zaměstnancůMotivace k práci a vedení pracovníkůŘízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníkůProces řízení pracovního výkonuMetody hodnocení pracovníkaSystematické vzdělávání a rozvoj zaměstnancůOdměňování pracovníků a zaměstnanecké výhodyStrategie odměňování

Získané způsobilosti

Student je po absolvování předmětu způsobilý vykonávat základní činnosti v procesu Řízení lidských zdrojů. Umí napsat vlastní CV a motivační dopis, dovede se připravit na přijímací pohovor. Dokáže vyhodnotit nabídky pracovních míst a provést srovnávací analýzu s cílem vybrat nejvhodnější nabídku. Orientuje se v mzdovém systému a v benefitech zaměstnavatelů.

Literatura

Dvořáková, Zuzana. Management lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.Mohelská, Hana. Manažerské metody. 1. vyd. Praha, 2012. ISBN 978-80-7431-092-8.Mohelská, Hana. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Hradec Králové, 2009. ISBN 978-80-7041-659-4.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:docházka na prezenčních blocích výuky, zpracování semestrálního projektu dle aktuálního zadání. Forma zkoušky: písemná formou testu, který obsahuje problematiku všech tematických okruhů, do kterých je rozčleněna obsahová náplň předmětu.Výsledné hodnocení předmětu: V OLIVě v kurzu kPERIZ je uvedena stupnice bodů pro vyhodnocení písemného testu.

Garant

doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.