Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KM / PERIZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KM / PERIZ - Řízení lidských zdrojů, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Význam a pojetí personální prácePlánování lidských zdrojůZískávání, výběr, přijímání a adaptace pracovníkůInterní mobilita zaměstnancůMotivace k práci a vedení pracovníkůŘízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníkůProces řízení pracovního výkonuMetody hodnocení pracovníkaSystematické vzdělávání a rozvoj zaměstnancůOdměňování pracovníků a zaměstnanecké výhodyStrategie odměňování

Získané způsobilosti

Student je po absolvování předmětu způsobilý vykonávat základní činnosti v procesu Řízení lidských zdrojů. Umí napsat vlastní CV a motivační dopis, dovede se připravit na přijímací pohovor. Dokáže vyhodnotit nabídky pracovních míst a provést srovnávací analýzu s cílem vybrat nejvhodnější nabídku. Orientuje se v mzdovém systému a v benefitech zaměstnavatelů.

Požadavky

Pravidla účasti na výuce: Minimálně 80 % docházka na cvičení PERIZ u prezenční formy studia.Požadavky k zápočtu:80 % docházka na cvičeních, zpracování semestrálního projektu včetně jeho prezentování a obhájení ve cvičeních PERIZ.Forma zkoušky: písemná formou testu, který obsahuje problematiku všech tematických okruhů, do kterých je rozčleněna obsahová náplň předmětu.Výsledné hodnocení předmětu: V OLIVě v kurzu PERIZ PERIZ je uvedena stupnice bodů pro vyhodnocení písemného testu.

Garant

doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.