Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení v soc. politice a sociální práci (OSPSP / KRSPS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OSPSP / KRSPS - Řízení v soc. politice a sociální práci, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Osnova předmětu:Úvod do problematiky, obecné otázky řízení- Řízení v oblasti- sociální politiky- sociálního zabezpečení- sociálního pojištění- státní sociální podpory- sociální péčeŘízení v oblasti posuzování zdravotního stavu občanů- Správní řízení a jeho aplikace dle oblastí sociálního zabezpečení- Zákon o správním řízení- správní řízení na úseku- péče o rodinu a děti- péče o staré a zdravotně postižené občany- péče o zvláštní skupiny obyvatel- dávky, služby, azyl, mim.výhodyPřednášky jsou realizovány v ucelených samostatných blocích.1.blok- teorie řízeníKlíčová slova: řízení, systém, instituce, organizace, model2. blok- obecný systém, jeho struktura a organizace systému sociálního zabezpečení v ČR- filosofie a principy jednotlivých systémů v ČR- makroekonomické vztahy, financování jednotlivých systémů- vzájemné vztahy a průchodnost jednotlivých systémůKlíčová slova: sociální, sociální zabezpečení, sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální péče, sociální pomoc.3.blok- obsah a organizace právního předpisů v systému sociálního zabezpečení v ČR/EU, Ústava, Listina ZPaS, sociální pojištění, státní podpora, sociální péče, zaměstnanost, nestátní iniciativy?../4.blok- organizace institucí realizující systém sociálního zabezpečení, podrobně jejich struktura a náplň činnosti, vzájemné vztahy. nadřízenosti, podřízenost./MPSV, ČSSZ, KÚ, OkÚ, MÚ, ÚSP, RSV, OSV, RSSP, azylové zařízení, nadace, občanská sdružení, věznice ??/5.blok- systém sociálního pojištění v ČR, jeho organizace, obsah a kompetence- důchodové pojištění a připojištění- nemocenské pojištění a připojištění- politika zaměstnanosti- sociální péčeKlíčová slova: věcný rozsah, osobní rozsah, starobní důchod, invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, nemocenská.6.blok- organizace a systém posuzování zdravotního stavu v ČR- MPSV, ČSSZ, OSSZ- sociální pojištění, státní podpora, sociální péče, zaměstnanostKlíčová slova: lékařská posudková služba, posouzení zdravotního stavu, evidence práce neschopných, dlouhodobě nemocný, zdravotně postižený, těžce zdravotně postižený, kontrolní lékařská prohlídka, mimořádná lékařská prohlídka, mimořádné výhody, bezmocnost, změněná pracovní schopnost7.blok- zákon o správním řízení a jeho aplikace v sociálním zabezpečeníKlíčová slova: zásady správního řízení, zahájení řízení, rozhodnutí, odvolání, řízení v I. a II.stupni, věcná, místní, funkční příslušnost, zastavení řízení, přiznání, zastavení, odejmutí dávky, právní moc rozhodnutí.8.blok- správní rozhodnutí v jednotlivých systémech, prvoinstanční rozhodnutí, odvolací řízení- rozbor konkrétních rozhodnutí ze všech oblastí sociálního zabezpečení v ČR- samostatné zpracování správních rozhodnutí z oblasti sociální péčeKlíčová slova: životní minimum, sociální potřebnost, dávky pro staré a zdravotně postižené občany, dávky pro nezaopatření děti a rodiny s dětmi, příspěvek na výživu dítěte, příspěvek při péči o osobu blízkou.Semináře navazují na bloky přednášek- studenti zpracují organizační struktury zařízení a institucí které navštívili při praxi, u konzultativního studiazpracují strukturu instituce ve které jsou zaměstnání. Seznamují další studenty s činností těchto institucí.- studenti získávají správní rozhodnutí I.instance a II.instance a provádějí rozbor těchto rozhodnutí- studenti samostatně zpracovávají správní rozhodnutí v různých oblastech sociálního zabezpečení- v modelových situacích studenti poskytují poradenské služby pro klienty při zahajování řízení a přiodvolacím řízení

Získané způsobilosti

Podrobně seznámit s organizací a řízením v sociální politice a v systému sociálního zabezpečení, včetně konkrétní aplikace správního řízení v jednotlivých oblastech.

Požadavky

- studenti zpracují organizační struktury zařízení a institucí které navštívili při praxi, u konzultativního studiazpracují strukturu instituce ve které jsou zaměstnání. Seznamují další studenty s činností těchto institucí.- studenti získávají správní rozhodnutí I.instance a II.instance a provádějí rozbor těchto rozhodnutí- studenti samostatně zpracovávají správní rozhodnutí v různých oblastech sociálního zabezpečení- v modelových situacích studenti poskytují poradenské služby pro klienty při zahajování řízení a při odvolacím řízeníUdělení zápočtu: - docházka a aktivní účast - zpracování organizační struktury sociální instituce - získání a zpracování správních rozhodnutí

Garant

Mgr. Karel Bauer