Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení v soc. politice a sociální práci (OSPSP / PRSPS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OSPSP / PRSPS - Řízení v soc. politice a sociální práci, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod do problematiky, obecné otázky řízení a sociální správy- Sociální správa v oblasti sociální politiky- sociálního zabezpečení- sociálního pojištění- státní sociální podpory- sociální pomoci- Sociální správa v oblasti posuzování zdravotního stavu občanů- Správní řízení a jeho aplikace dle oblastí sociálního zabezpečení- Zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění, o správním řízení- Správní řízení na úseku - sociálního pojištění- státní sociální podpory- zaměstnanosti- sociální pomociPřednášky jsou realizovány v ucelených samostatných blocích:1. blok - teorie sociální správy2. blok - sociální správa a systém sociálního zabezpečení v ČR- filosofie a principy jednotlivých systémů v ČR- makroekonomické vztahy, financování jednotlivých systémů- vzájemné vztahy a průchodnost jednotlivých systémů3. blok - obsah a organizace platných právních předpisů v systému SZ v ČR4. blok - výstavba a sociální správa institucí realizujících systém SZ, podrobně jejich struktura a náplň činnosti, vzájemné vztahy, nadřízenost, podřízenost/MPSV, ČSSZ, OSSZ, GŘ ÚP, KP ÚP, KÚ, ObÚ, ZSP atd./5. blok - systém sociálního pojištění v ČR, jeho organizace, obsah a kompetence- důchodové pojištění, spoření a připojištění- nemocenské pojištění a připojištění- politika zaměstnanosti6. blok - státní sociální podpora7. blok - sociální pomoc8. blok - lékařská posudková služba9. blok - zákon o správním řízení a jeho aplikace v sociálním zabezpečení10. blok - správní rozhodnutí v jednotlivých systémech, prvoinstanční rozhodnutí, odvolací řízení, soudní přezkum SR- rozbor konkrétních rozhodnutí ze všech oblastí SZ v ČR- samostatné zpracování správních rozhodnutí v SZSemináře a konzultace navazující na bloky přednášek:- studenti zpracují organizační struktury zařízení a institucí, které navštívili při praxi- zpracují strukturu instituce, ve které jsou zaměstnáni. Seznamují další studenty s činností těchto institucí.- studenti získávají správní rozhodnutí I. instance a II. instance a provádějí rozbor těchto rozhodnutí- studenti samostatně zpracovávají správní rozhodnutí v různých oblastech sociálního zabezpečení- v modelových situacích studenti řídí zaměstnance provádějící správní řízení

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je seznámit studující s aktuálním modelem sociálního zabezpečení v ČR,s jeho současnou praxí a procesy. Studenti by měli získat schopnost zařadit jednotlivé instituce, pracovní postupy a cílové skupiny klientů do funkčního modelu sociálního zabezpečení, včetně schopnosti posoudit správnost fungování daného systému.

Literatura

Periodika (Fórum sociální politiky, Národní pojištění, Právo a rodina, právo a zaměstnanost, Sociologický časopis atd.). Platné právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení. Troster P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. C.H.Beck, 2008. Vostatek J. Sociální a soukromé pojištění. Codex Bohemia, 1996. Krebs V. a kol. Sociální politika. Wolters Kluwer, 2010. Koldinská K. Sociální právo. C.H.Beck, 2007. Tomeš I. a kol. Sociální správa. Portál, 2009.

Požadavky

- studenti zpracují organizační struktury zařízení a institucí které navštívili při praxi, u konzultativního studiazpracují strukturu instituce ve které jsou zaměstnání. Seznamují další studenty s činností těchto institucí.- studenti získávají správní rozhodnutí I.instance a II.instance a provádějí rozbor těchto rozhodnutí- studenti samostatně zpracovávají správní rozhodnutí v různých oblastech sociálního zabezpečení- v modelových situacích studenti poskytují poradenské služby pro klienty při zahajování řízení a při odvolacím řízeníUdělení zápočtu: - docházka a aktivní účast - zpracování organizační struktury sociální instituce - získání a zpracování správních rozhodnutí

Garant

Mgr. Karel Bauer

Vyučující

Mgr. Karel Bauer