Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení sboru a práce s partiturou 1 (HUDK / PRPP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HUDK / PRPP1 - Řízení sboru a práce s partiturou 1, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Seznámení s obsahem předmětu, závěrečnými požadavky a literaturou2. Osobnost sbormistra, typologie sbormistrů a odlišnosti jejich práce se sborem3. Pěvecká výchova ve sboru4. Pěvecké sbory, charakteristika, druhy, odlišnosti práce, základní literatura5. Zkouška pěveckého sboru, příprava sbormistra na zkoušku6. Metodika nácviku sborové skladby v dělené zkoušce7. Metodika nácviku sborové skladby ve společné zkoušce8. Přestávka na zkoušce sboru, druhá část zkoušky9. Dopracování skladby10. Hlediska výběru skladby k nácviku11. Rozezpívání od klavíru12. Prostředí zkoušky sboru, čas zkoušky13. Přípravná a průpravná cvičení14. Práce se sborovou partiturouStudenti pracují jako sbormistři nebo jsou asistenty sbormistra s nejméně třemi doložitelnými výstupy u sboru.

Získané způsobilosti

Cílem je seznámit se s problematikou práce s pěveckým sborem.

Literatura

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru. Díl I/1. Praha, 1998. ISBN 80-7184-556-6.KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru. Díl I/2. Praha, 1998. ISBN 80-7184-557-4.BROŽ, J.; KAŇÁK, Z. Základy dirigování. Praha, 1982.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:- účast na zkouškách a vystoupeních pěveckého sboru UHK- znalost svých hlasů v zadaných skladbáchMaximální počet opravných termínů: 1

Garant

Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.