Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný anglický jazyk 1 (KAJL / KAVS1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJL / KAVS1 - Všeobecný anglický jazyk 1, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Individuální příprava studentů ke zkoušce na základě doporučené literatury, případné konzultace s vyučujícími.Mluvnice:1. Slovosled v angličtině a v češtině, přítomný čas prostý, tvoření otázky a záporu2. Modální slovesa, množné číslo podstatných jmen, členy3. Přítomný čas průběhový, stupňování přídavných jmen, infinitiv, gerundium4. Minulý čas prostý a průběhový, nepravidelná slovesa, zájmena, předložky místa5. Předpřítomný čas, předložky časové, tvoření a stupňování příslovcí, příslovcev anglickém slovosledu, vyjadřování budoucnosti6. Číslovky, datum, podmiňovací způsob přítomný a minulý, počitatelnost podstatných jmen,základní změny časů v časových a podmínkových souvětích

Získané způsobilosti

Zvládnutí anglického jazyka na základní jazykové úrovni intermediate (středně pokročilí - úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) v rámci individuální přípravy studentů na základě doporučené literatury s možností řízené konzultace.

Literatura

KOLLMANNOVÁ, L. Angličtina pro samouky. Voznice, 1996. ISBN 8085927020.MURPHY, R. English Grammar in use. Cambridge, 2004. ISBN 0521532906.SWAN, M., WALTER, C. New Cambridge English Course 2. Practice Book. Cambridge, 2001. ISBN 052166490X.SWAN, M., WALTER, C. New Cambridge English Course 2. Student s Book. Cambridge, 2001. ISBN 0521376386.SOARS, J., SOARS, L. New Headway English Course Intermediate. Student s Book. Oxford, 2004. ISBN 0194702235.SOARS, J., SOARS, L. New Headway English Course Intermediate. Workbook. Oxford, 2004. ISBN 0194702251.DUŠKOVÁ, L. Stručná mluvnice angličtiny. Praha, 2006. ISBN 8020003835.

Požadavky

Získání zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním písemného gramatického testu. Student má k úspěšnému získání zápočtu dva pokusy.

Garant

Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.