Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný anglický jazyk 2 (KAJL / KAVS2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJL / KAVS2 - Všeobecný anglický jazyk 2, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Konverzační témata:1. ŽivotopisStudium a budoucí povolání2. Má rodinaPopis osoby3. Životní styl: denní programJídlo a nápoje, restaurace, vaření4. Nakupování, orientace ve městěCestování5. Počasí, životní prostředíZdraví a nemoci, zdravý životní styl6. Koníčky, zájmyMěsto, ve kterém bydlím7. Má vlastReálie UK a USAMluvnice:1. Opisné tvary modálních sloves2. Způsoby vyjadřování budoucnosti v angličtině3. Předminulý čas4. Nepřímá řeč, slovosled v nepřímé otázce5. Souslednost časů6.Souvětí podmínková, časová a účelová

Získané způsobilosti

Zvládnutí anglického jazyka na základní jazykové úrovni upper-intermediate (pokročilí - úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) formou individuální přípravy studentů na základě doporučené literatury s možností řízené konzultace.

Literatura

PEPRNÍK, J. a kol. Angličtina pro jazykové školy I. Praha, 2000. ISBN 8071687324.PEPRNÍK, J. a kol. Angličtina pro jazykové školy II. Praha, 2000. ISBN 8071687332.NAUNTON, J. Clockwise. Upper-intermediate Classbook. Oxford, 2000. ISBN 9780194340823.MURPHY, R. English Grammar in use. Cambridge, 2004. ISBN 0521532906.SOARS, J., SOARS, L. New Headway English Course Intermediate. Student s Book. Oxford, 2004. ISBN 0194702235.SOARS, J., SOARS, L. New Headway English Course Intermediate. Workbook. Oxford, 2004. ISBN 0194702251.EASTWOOD, J. Oxford Practice Grammar. Oxford, 2006. ISBN 0194309134.DUŠKOVÁ, L. Stručná mluvnice angličtiny. Praha, 2006. ISBN 8020003835.

Požadavky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Podmínkou pro konání ústní zkoušky je úspěšné složení části písemné.

Garant

Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.