Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný španělský jazyk (KAJL / KSVSE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJL / KSVSE - Všeobecný španělský jazyk, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět není vyučován.

Získané způsobilosti

Zvládnutí španělského jazyka na základní jazykové úrovni pre-intermediate ( mírně pokročilí) v rámci individuální přípravy studentů na základě doporučené literatury s možností konzultace.

Literatura

Prokopová, Libuše. Španělština pro samouky. Praha, 1994. ISBN 80-901664-9-0.

Požadavky

Výuka tohoto předmětu na KAJL neprobíhá, studenti pouze vykonají zkoušku u příslušného pracovníka katedry. Požadavky na zkoušku vycházejí ze znalostí posluchačů získaných v předchozím studiu na střední škole ap.. Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné ( vyjadřování základních gramatických kategorií jednotlivých slovních druhů ) a ústní (schopnost konverzovat na běžná temata - rodina, zájmy, studium, budoucí povolání, cestování, tradice a zvyky, jídlo, základy reálií). Výsledná známka je souhrnem výsledků obou částí.

Garant

Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.