Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný anglický jazyk (KAJL / PAVSO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJL / PAVSO - Všeobecný anglický jazyk, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Individuální příprava studentů ke zkoušce na základě doporučené literatury, případné konzultace s vyučujícími.Mluvnice:1. Slovosled v angličtině a v češtině, přítomný čas prostý, tvoření otázky a záporu2. Modální slovesa, množné číslo podstatných jmen, členy3. Přítomný čas průběhový, stupňování přídavných jmen, infinitiv, gerundium4. Minulý čas prostý a průběhový, nepravidelná slovesa, zájmena, předložky místa5. Předpřítomný čas, předložky časové, tvoření a stupňování příslovcí, příslovcev anglickém slovosledu, vyjadřování budoucnosti6. Číslovky, datum, podmiňovací způsob přítomný a minulý, počitatelnost podstatných jmen,základní změny časů v časových a podmínkových souvětích7. Opisné tvary modálních sloves8. Způsoby vyjadřování budoucnosti v angličtině9. Předminulý čas10. Nepřímá řeč, slovosled v nepřímé otázce11. Souslednost časů12.Souvětí podmínková, časová a účelováKonverzační témata:1. ŽivotopisStudium a budoucí povolání2. Má rodinaPopis osoby3. Životní styl: denní programJídlo a nápoje, restaurace, vaření4. Nakupování, orientace ve městěCestování5. Počasí, životní prostředíZdraví a nemoci, zdravý životní styl6. Koníčky, zájmyMěsto, ve kterém bydlím7. Má vlastReálie UK a USA

Získané způsobilosti

Zvládnutí anglického jazyka na základní jazykové úrovni intermediate (pokročilí - úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) formou individuální přípravy studentů na základě doporučené literatury s možností konzultace.

Literatura

PEPRNÍK, J. a kol. Angličtina pro jazykové školy I. Praha, 2000. ISBN 8071687324.PEPRNÍK, J. a kol. Angličtina pro jazykové školy II. Praha, 2000. ISBN 8071687332.KOLLMANNOVÁ, L. Angličtina pro samouky. Voznice, 1996. ISBN 8085927020.NAUNTON, J. Clockwise. Upper-intermediate Classbook. Oxford, 2000. ISBN 9780194340823.MURPHY, R. English Grammar in use. Cambridge, 2004. ISBN 0521532906.SWAN, M., WALTER, C. New Cambridge English Course 2. Practice Book. Cambridge, 2001. ISBN 052166490X.SWAN, M., WALTER, C. New Cambridge English Course 2. Student s Book. Cambridge, 2001. ISBN 0521376386.SOARS, J., SOARS, L. New Headway English Course Intermediate. Student s Book. Oxford, 2004. ISBN 0194702235.SOARS, J., SOARS, L. New Headway English Course Intermediate. Workbook. Oxford, 2004. ISBN 0194702251.EASTWOOD, J. Oxford Practice Grammar. Oxford, 2006. ISBN 0194309134.DUŠKOVÁ, L. Stručná mluvnice angličtiny. Praha, 2006. ISBN 8020003835.

Požadavky

Úspěšné složení ústní zkoušky je podmíněno složením písemného testu

Garant

Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.