Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný francouzský jazyk 1 (KAJL / PFVS1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJL / PFVS1 - Všeobecný francouzský jazyk 1, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rozsah 1. ? 6. lekce Connexions 1:1. První kontakt, pozdravy, omluva (podstatná jména, číslovky 1-10)2. Abeceda, Francie zeměpisně (abeceda, zkratky)3. Představování, interview (člen určitý, otázky, slovesa: etre, avoir, habiter, travailler ?)4. Vyplnění oficiálního formuláře (národnosti, číslovky 11- 69, jazyk internetu)5. Inzeráty (přivlastňování, zápor, slovesa na -er)6. Pohlednicový pozdrav (sporty, profese, číslovky na 69)7. Plány, francouzské svátky (blízká budoucnost, množné číslo, il y a)8. Dopis příteli (slovesa: pouvoir, vouloir, aller, měsíce, vázání)9. Datum, hodina, pozvánka (otázka s est-ce que; další slovesa na -er)10. Program kina, statistiky (slovesa: venir, savoir, connaître)11. Nákup v knihkupectví, jídlo v restauraci (výrazy množství, slovesa: prendre, boire, payer)12. Vyjádřit názor, sestavit kritiku (zájmena nesamostatná)13. Strukturované CV14. V kavárně (rozhovory), česká kuchyně

Získané způsobilosti

Připravit studenty, aby byli schopni komunikovat písemně i ústně ve francouzštině na daná témata. Upevnit základy francouzské gramatiky, rozvíjet slovní zásobu a zajistit správnou výslovnost. Evropský rámec ? úroveň A1/A2

Požadavky

75 % účast na seminářích, test, strukturované CV. Dva pokusy na zápočet.

Garant

Mgr. Zdeňka Bouší