Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný francouzský jazyk 2 (KAJL / PFVS2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJL / PFVS2 - Všeobecný francouzský jazyk 2, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rozsah 7. ? 12. lekce Connexions 1:1. Nakreslit plán, sestavit itinerář (místo, rozkazovací způsob, stažení členu)2. Město, kultura (slovesa: faire, faire plaisir, offrir), řadové číslovky3. Můj domov, osobní dopis (zájmena přivlastňovací, passé-composé, sloveso: devoir)4. Třídění odpadů, informační leták (barvy, materiál)5. Volný čas Francouzů, francouzská píseň (rodina, zájmeno y, ukazovací zájmena)6. Propagační materiál cestování: Francie a svět (předložky u názvů měst, zemí, kontinentů)7. Denní program (otázka inverzí, ne ? que, zvratná slovesa)8. Lidské tělo (vazba pour + infinitiv, sloveso: sortir, čtyři roční období)9. Francouzi a četba (román, napsat dopis ? vyprávění události)10. Frankofonie (porozumění úryvku z frankofonní literatury11. Plány do budoucna, vypravování (budoucí čas prostý, označení času, ?subjonctif présent?)12. Přátelství (popis osoby)13. Počasí (zprávy o počasí)14. Motivační dopis

Získané způsobilosti

Zajistit úroveň znalostí studentů tak, aby byli schopni komunikovat písemně i ústně ve francouzštině s rodilým mluvčím. Připravit je ke studiu francouzské odborné literatury.Vést posluchače k lepšímu porozumění současnému francouzskému jazyku a k získání znalostí jeho lexikální, gramatické a idiomatické struktury. Evropský rámec ? úroveň A2/B1

Požadavky

75 % účast na seminářích, motivační dopis, ústní zkouška založená na úspěšném testu.

Garant

Mgr. Zdeňka Bouší