Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný francouzský jazyk (KAJL / PFVSE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJL / PFVSE - Všeobecný francouzský jazyk, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Při řízených konzultacích je věnována pozornost nácviku písemného a ústního projevu. Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby a upevňování spisovné francouzské výslovnosti. Komunikativní metoda - konzultace probíhají ve francouzštině.Základní tématické okruhy:1. Žít v rodině, nebo sám2. Strukturovaný životopis, motivační dopis, žádost o stáž3. Člověk a bydlení, druhy vzdělávání4. Studium a výchova - rozvoj osobnosti5. Svět v pohybu (doprava, cestování, příroda)6. Gastronomie, nákupy a služby7. Naše město HK8. Praha9. Česká republika10. Kulturní život11. Sportovní život12. Politický život13. Francie, Paříž14. Frankofonní země

Získané způsobilosti

Zajistit úroveň znalostí studentů do 3. ročníku oborového studia, aby byli schopni komunikovat písemně i ústně ve francouzštině s rodilým mluvčím. Připravit je ke studiu francouzské odborné literatury.Procvičovat pochopení slyšeného textu pomocí předmětu Media. Vést posluchače postupně k lepšímu porozumění současného francouzského jazyka a ke znalostem jeho lexikální, gramatické a idiomatické struktury. Zároveň se prohlubuje kulturní rozhled posluchače a orientace v každodenním životě frankofonních zemí.

Požadavky

Zkouška se skládá ze dvou částí:1/ písemné2/ ústní1a/ test ze znalostí gramatiky a slovní zásoby na úrovni l. dílu metody Espaces - učebnice a sešit1b/ předložení C.V., žádosti o stáž a eseje na téma současné studium a plány do budoucna2/ Rozbor nedostatků z testu a eseje. Řízený rozhovor nad esejí a nad zprávami předmětu Media.

Garant

Mgr. Zdeňka Bouší