Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální problémy v morfosyntaxi (KČJL / PXOPS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KČJL / PXOPS - Aktuální problémy v morfosyntaxi, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Morfologie - základní pojmy2. Klasifikační kritéria slovnědruhového třídění a jeho využití ve stylistice3. Variantnost v tvarosloví4. Problematika využití adjektiv a pronomin v textech5. Číslovky jako sémantický materiál6. Neohebné slovní druhy jako gramatický a sémantický prostředek výpovědi7. Syntax - základní pojmy8. Valenčně-intenční pojetí syntaxe9. Gramatický a sémantický větný vzorec10. Syntax mluveného projevu11. Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větné stavbě12. Komunikační funkce výpovědi13. Text, textualita, prostředky textové koherence14. Závěrečné hodnocení

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je ukázat moderní trendy v pojetí morfologie a syntaxe, uchopit je prakticky a na vybraných textech demonstrovat, jak morfologie a syntax fungují jako prostředek pro vhodné stylistické vyjádření.

Požadavky

Docházka dle studijního a zkušebního řáduSeminární práce Test

Garant

Mgr. Václav Víška, Ph.D.