Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Rituály a bohoslužby západní tradice (KKNS / PRITU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKNS / PRITU - Rituály a bohoslužby západní tradice, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

A) Všeobecně- zaklady křesťanské liturgie- bohoslužba jako komunikační proces- eulogický charakter liturgie- symboly v liturgii- slovo a znameníB) Jednotlivě- liturgie křesťanských svátostí, zejména eucharistie- bohoslužby s umírajícími a pohřeb- rituály žehnání, svátostiny- denní modlitba církve- liturgický rok a posvěcování času

Získané způsobilosti

Absolvent předmětu by měl chápat antropologický význam rituálu a rozumět specifickým rysům křesťanského liturgického slavení (dialogický rozměr, vztah liturgie a dějin spásy, vztah liturgie a společenství, symbolický rozměr, vztah slova a znamení, svátosti a žehnání, bohoslužebný prostor, prožívání času v liturgii, liturgická hudba).

Literatura

Adam, Adolf. Liturgika. Vyd. 2. Praha, 2008. ISBN 978-80-7021-968-3.Adam, Adolf. Liturgický rok. 1. vyd. Praha, 1998. ISBN 80-7021-269-1.Richter, Klemens. Liturgie a život. Vyd.2., rozš. Praha, 2003. ISBN 80-7021-575-5.Murphy, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha, 2006. ISBN 80-86429-25-3 .

Požadavky

Zápočet ověřuje základní orientaci v problematice. Probíhá formou diskuse nad poznámkami k tematickým okruhů předmětu.Předpokladem získání zápočtu je též alespoň 75% účast na semináři. Ke složení zápočtu budou nabídnuty celkem 3 termíny.

Garant

Mgr. Jan Hojda, Th.D.PhDr. Radek Martinek