Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný německý jazyk 1 (KNJL / KNVS1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KNJL / KNVS1 - Všeobecný německý jazyk 1, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Osnova:1. Familie, Familienstand, Länder2. Wohnen, Büro, Computer3. Freizeitaktivitäten, Lebensmittel und Speisen4. Reisen, Verkehr5. Die Stadt und das Dorf6. Meine Pläne und meine Wünsche7. Aussehen, Körperteile, Charakter8. Bekleidung, Mode, Einkäufe9. Wetter, Feste, Jahreszeiten

Získané způsobilosti

Hlavním cílem předmětu je získání komunikativní kompetence v německém jazyce na úrovni na úrovni A1 SERRJ. Zvládnutí a procvičování základních jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A1, zpracování konverzačních témat dané úrovně a rozvíjení řečových dovedností studenta. Gramatika, slovní zásoba a konverzační témata odpovídají rozsahu učebnice Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1.

Požadavky

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu:Pro studenty prezenčního studia je výuka povinná, platí následující: o Účast a aktivní spolupráce na seminářích je povinná (docházka 75%).o Studentovi, který nesplní podmínky účasti na seminářích, nebude v daném akademickém roce umožněno skládat zápočet.o Zápis předmětu "bez výuky" je možný pouze po předchozí domluvě s garantem předmětu.Pro studenty kombinovaného studia:Výuka je povinná, pokud je zanesena do rozvrhu příslušnou katedrou.ZÁPOČET:- průběžná písemná kontrola (2 kontrolní testy během semestru, min. 70% úspěšnost), 3 pokusy- ústní pohovor na zadané téma v rozsahu cca 15 minut (souvislý mluvený projev), 3 pokusyZápočet lze uznat za podmínky, kdy student předloží k nahlédnutí originál dokladu a kopii (ta zůstane uložena na KNJL PdF) o absolvování těchto typů zkoušky:- státní zkouška - Sprachdiplom- Zertifikat Deutsch- Goethe Zertifikat B2 - Goethe Zertifikat C1 - TestDaF- Kleines Deutsches Sprachdiplom- Grosses Deutsches Sprachdiplom- maturitní zkouška na německém gymnáziu- zkouška z NJ vykonaná v rámci předchozího studia na UHKZkouška musí být hodnocena známkou 1 nebo 2 a nesmí být starší tří let.Aktuální informace na: knjl.katedry.cz

Garant

PhDr. Petra Besedová, Ph.D.