Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný německý jazyk (KNJL / PNVSO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KNJL / PNVSO - Všeobecný německý jazyk, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Osnova:1. Natur und Landschaften2. Einkaufen3. Sport, Krankheit4. Lebensmittel, im Restaurant5. Medien - Presse, Bücher, Post6. Internet/Online-Anmeldungen7. Schule und Ausbildung8. Mobilitäten, Reisen, Ausland9. Deutschsprachige Länder

Získané způsobilosti

Hlavním cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v německém jazyce na úrovni A2 SERRJ. Zvládnutí a procvičování složitějších jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A2, zpracování konverzačních témat dané úrovně a rozvíjení řečových dovedností studenta. Gramatika, slovní zásoba a konverzační témata odpovídají rozsahu učebnice Menschen. Deutsch als Fremdsprache A2.

Požadavky

Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu:Pro studenty prezenčního studia je výuka povinná, platí následující: o Účast a aktivní spolupráce na seminářích je povinná (docházka 75%).o Studentovi, který nesplní podmínky účasti na seminářích, nebude v daném akademickém roce umožněno skládat zápočet.o Zápis předmětu "bez výuky" je možný pouze po předchozí domluvě s garantem předmětu.Pro studenty kombinovaného studia:Výuka je povinná, pokud je zanesena do rozvrhu příslušnou katedrouZÁPOČET:- průběžná písemná kontrola (2 kontrolní testy během semestru, min. 70% úspěšnost), 3 pokusy- závěrečný test - porozumění cizojazyčnému textu (70% úspěšnost), 3 pokusy- ústní pohovor na zadané téma cca 15 minut (souvislý mluvený projev), 3 pokusyZápočet lze uznat za podmínky, kdy student předloží k nahlédnutí originál dokladu a kopii (ta zůstane uložena na KNJL PdF) o absolvování těchto typů zkoušky:- státní zkouška - Sprachdiplom- Zertifikat Deutsch- Goethe Zertifikat B2 - Goethe Zertifikat C1 - TestDaF- Kleines Deutsches Sprachdiplom- Grosses Deutsches Sprachdiplom- maturitní zkouška na německém gymnáziu- zkouška z NJ vykonaná v rámci předchozího studia na UHKZkouška musí být hodnocena známkou 1 nebo 2 a nesmí být starší tří let.Pokud zkouška není hodnocena známkou, obdrží student hodnocení "velmi dobře".Aktuální informace na: knjl.katedry.cz

Garant

PhDr. Petra Besedová, Ph.D.