Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný polský jazyk 2 (KSLA / KPVS2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSLA / KPVS2 - Všeobecný polský jazyk 2, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výuka bude zaměřena na následující konverzační a gramatická témata:1) Rodina:- příbuzní a známí,- příslovce,- přivlastňovací zéjmena.2) Každodenní život:- dni týdne,- hodiny,- řadové číslovky 1-24.3) Volnočasové aktivity:- slovesa: jeść, p?jść,- minulý čas.4) Město:- budovy ve městě, památky - Krak?w,- jak se dostanu ??,- slovesa: iść/chodzić, jechać/jeździć,- osobní zejména ve IV. pádě.5) Služby:- pošta,- množství a míry,- skloňovaní podstatných a přídavných jmen ? II. pád množného čísla,- osobní zéjmena v II pádě,- plány do budoucna.6) Příroda:- počasí,- roční období,- měsíce,- budoucí čas.7) Vyjadřovaní názoru a pocitu:- slovesa: lubić, podobać się,- deklinace osobních zájmen.8) Dům a bydlení:- hledání a pronájem bytu,- místní předložky.9) Cestováni:- světově strany,- zajímavá místa v Polsku,- předložky,- vlakové nádraží.10) Člověk:- vzhled,- části těla,- oblečení,- stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Získané způsobilosti

Rozvoj všech jazykových dovedností, především pak mluvení a čtení s porozuměním. Důraz bude kladen na schopnost používat adekvátní lexikum, lexikální, gramatické a syntaktické struktury v běžných komunikačních situacích; práce s cizojazyčnými texty různého typu.

Literatura

Tarajło-Lipowska, Zofia. Mówie po Polsku. Wyd. 2. Warszawa, 2004. ISBN 83-214-1316-1.Lewandowska Iwona. Polish doesen´t bite. Warszawa, 2011. Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Davidek, Anna Szymkiewicz. Polski, krok po kroku 1.

Požadavky

- domácí práce,- část písemná: gramatický test,- část ústní: konverzace na zvolené téma

Garant

Mgr. Iwona Matuszkiewicz