Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný polský jazyk (KSLA / KPVSO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSLA / KPVSO - Všeobecný polský jazyk, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.-2. Úvod, seznámení s požadavky ke zkoušce. Seznámení se základní gramatikou, časování sloves. skloňování podst. jmen. Základní konverzační situace.3.-4. Gramatický rozbor textu. Slovní zásoba k tématu mé (budoucí) zaměstnání.5.-6. Prezentace - Mé (budoucí) zaměstnání. Gramatický rozbor textu: příd. jména, příd. jména slovesná, přechodníky.7.-8. Slovní zásoba k tématu studium. Gramatický rozbor textu: zájmena, číslovky.9.-10. Prezentace: Studium, moje specializace.Odborné texty na téma školství.11.-12. Všestranný gramatický rozbor textu. Odborné texty: aktuální společensko-politické otázky. Argumentace.13.-14. Odborný text. Všestranný gramatický rozbor textu.

Získané způsobilosti

Dosažené řečové dovednosti a komunikativní kompetence by měly studujícím umožnit používání polského jazyka v osobním životě, při dalším vzdělávání a v povolání. Řečové dovednosti jsou vytvářeny na základě komunikativních situací, část tematických okruhů je věnována současnému kulturně-politickému dění v Polsku.

Literatura

Tarajło-Lipowska, Zofia. Mówie po Polsku. Wyd. 2. Warszawa, 2004. ISBN 83-214-1316-1.Lewandowska Iwona. Polish doesen´t bite. Warszawa, 2011. Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Davidek, Anna Szymkiewicz. Polski, krok po kroku 1.

Požadavky

Písemná část:překlad z polštiny do češtiny na osvojené gramatické, lexikální a pravopisné jevy. Gramatický test.Ústní část: překlad z češtiny do polštiny, rozhovor na zadané téma.

Garant

Mgr. Kateřina Mervartová, Ph.D.