Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný ruský jazyk (KSLA / KRVSO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSLA / KRVSO - Všeobecný ruský jazyk, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.-2. Úvod, seznámení s požadavky ke zkoušce. Opakování gramatiky na textu: skloňování podst. jmen. Základní konverzační situace.3.-4. Gramatický rozbor textu: časování sloves. Slovní zásoba k tématu mé (budoucí) zaměstnání.5.-6. Prezentace - Mé (budoucí) zaměstnání. Gramatický rozbor textu: příd. jména, příd. jména slovesná, přechodníky.7.-8. Slovní zásoba k tématu studium. Gramatický rozbor textu: zájmena osobní, záporná, neurčitá, číslovky.9.-10. Prezentace: Studium, moje specializace.Odborné texty na téma školství.11.-12. Všestranný gramatický rozbor textu. Odborné texty: práce ve školství - aktuální otázky.13.-14. Odborný text: Problematika studia na různých typech škol. Všestranný gramatický rozbor textu.

Získané způsobilosti

Dosažené řečové dovednosti a komunikativní kompetence by studujícím měly umožnit používání ruského jazyka v osobním životě, při dalším vzdělávání a v povolání.Řečové dovednosti jsou vytvářeny na základě komunikativních situací, část tematických okruhů je zaměřena na problematiku školství.

Požadavky

písemná zkouška:překlad z češtiny do ruštiny zaměřený na osvojené gramatické, lexikální a pravopisné jevy, charakteristické pro odborný text (podstatné a přídavné jméno jako součást sponově jmenného přísudku, 2.a 3.stupeň přídavných jmen a příslovcí, číselně jmenná spojení, vyjadřování přibližnosti, násobnosti, vazby s přídavnými jmény slovesnými, přechodníkové vazby, podstatná jména slovesná, nejfrekventovanější slovesné vazby, předložkové konstrukce)doplňování příslušných jevů do předtištěných ruských textů nebo napsání požadovaných tvarů zadaných výchozích slovústní zkouška:1.a/ překlad textu z příslušného oboru v rozsahu 30 stran, vycházející z doporučené literatury b/ jazyková analýza úryvku vybraného z přečtených 30 stran2. konverzace v rámci tématických okruhů stanovených vyučujícím ve studijních skupinách s přihlédnutím k jejich specifice3. stručná charakteristika textů přečtených na seminářích během školního roku

Garant

Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jindřich Kesner, CSc.