Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný polský jazyk 1 (KSLA / PPVS1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSLA / PPVS1 - Všeobecný polský jazyk 1, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výuka bude zaměřena na následující konverzační a gramatická témata:1) Představovaní:- základní fráze,- polská abeceda,- číslovky 0-10.2) Osobní údaje:- osobní zéjmena,- konjugace -m,-sz,- sloveso być,- číslovky 11-29.3) Škola:-vybavení učebny,- základní přídavná jména,- barvy,- skloňovaní podstatných a přídavných jmen - I. pád jednotného čísla,- ukazovací zéjmena.4) Člověk:- popis a prezentování osob,- přídavná jména,- konjugace -ę, -isz/-ysz,5) Práce a zájmy:- skloňovaní podstatných a přídavných jmen - VII. pád jednotného čísla,- číslovky 20-100,- tvary ? rok, lat, lata.6) Sport a koníčky:- základní slovesa,- konjugace -m,-sz, -ę, - esz, -ę, -isz/-ysz- přivlastňovací zéjmena,7) Nakupování:- skloňovaní podstatných a přídavných jmen ? IV. pád jednotné číslo,- číslovky 100-1000,- obchody a ceny.8) Jídlo a nápoje:- skloňovaní podstatných a přídavných jmen - VII. pád množného čísla, - VII pád množného čísla,- slovesa: jeść, pić, woleć.9) Ovoce a zelenina:- skloňování podstatných a přídavných jmen ? I. a IV. pád množného čísla neživotných podst. jmen.10) V restauraci a kavárně:- polská kuchyně,- objednávka jídla,- skloňovaní podstatných a přídavných jmen - II. pád jednotného čísla, záporná věta, osobní zéjmena v VII. pádě.

Získané způsobilosti

Rozvoj všech jazykových dovedností, především pak mluvení a čtení s porozuměním. Důraz bude kladen na schopnost používat adekvátní lexikum, lexikální, gramatické a syntaktické struktury v běžných konverzačních situacích; práce s cizojazyčnými texty různého typu.

Literatura

Tarajło-Lipowska, Zofia. Mówie po Polsku. Wyd. 2. Warszawa, 2004. ISBN 83-214-1316-1.Lewandowska Iwona. Polish doesen´t bite. Warszawa, 2011. Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Davidek, Anna Szymkiewicz. Polski, krok po kroku 1.

Požadavky

- domácí práce, - splnění zápočtového testu,- ústní projev (konverzační témata)Pro splnění zápočtu má student dva pokusy.

Garant

Mgr. Iwona Matuszkiewicz