Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KSOCP / KOURA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSOCP / KOURA - Řízení lidských zdrojů, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.- 2. Koncepce a systém práce s lidmi v organizaci3.- 4. Personální management a podniková kultura5.- 6. Rozhodující procesy v personálním managementu7.- 8. Pracovní způsobilost a kompetence pracovníků9.- 10. Řízení adaptačních procesů11.- 12. Hodnocení pracovního výkonu, hodnocení pracovníků13.- 14. Personální útvar v organizaci

Získané způsobilosti

Předat posluchačům znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů a orientovat se v náležitostech personální práce.

Požadavky

a)zápočet - posluchač zpracuje seminární práci na téma zadané vyučujícím. Obhájením práce získává zápočet a možnost přídtupu k vykonání zkoušky. b)zkouška se skládá z písemné části, ve druhé části skládá posluchač ústní zkoušku, jejímž kritériem je prezentace vědomostí o učebním předmětu a prokázání schopnosti sociologické analýzy organizace.