Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akvizační programy pro seniory (KSOCP / PAPPS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSOCP / PAPPS - Akvizační programy pro seniory, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vymezení staré populace, základní informace, pojmy.2. Potřeby seniora v domácím prostředí. Funkce rodiny.3. Sociální služby v rodině seniora.4. Postavení seniora ve společnosti. Prognóza.5. Starobní důchod, dávky a služby.6. Subjekty pečovatelské služby a ošetřovatelské služby, provázanost.7. Program starého člověka.8. Dům s pečovatelskou službou, domovinka, klub seniorů.9. Projekt Život 90.10. Život seniora v domově důchodců. Aktivizační programy.11. Sociální pracovník v domově důchodců, kompetence.12. Geriatrická centra, penziony, bydlení.13. Práce sociální pracovnice v LDN. Provázanost s ošetřovatelskou péčí.14. Stáří a nemoc jako sociální událost. Důstojné dožití starého člověka.

Získané způsobilosti

Vybavit studenta nezbytnými a přehlednými informacemi, dovednostmi, poznatky a zkušenostmi pro jeho budoucí sociální práci se starými lidmi. Naučit jej komunikovat se starými lidmi, poznat jejich potřeby a respektovat je a získat kompetence k organizování pomoci starému člověku.

Požadavky

Klasifikace: Zápočet.Kriteria úspěchu:1. Odevzdání zápočtové práce na zadané téma v rozsahu min. 5 stran A4.2. Předložení soupisu prostudované literatury.3. Odevzdání jedné anotace odborné publikace.

Garant

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.