Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KSOCP / PRLZD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSOCP / PRLZD - Řízení lidských zdrojů, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní pojmy managementu(management jako proces, manažerské funkce, organizace - definice, dělení)2. Jednotlivec v organizaci(Etzioniho typologie organizací, typy pracovníků podle Kaisera a Koffeyho)3. Koncepce řízení lidských zdrojů, personální informační systém(význam lidských zdrojů, vývojové fáze personální práce, personální útvar)4. Pracovně právní vztahy(druhy a právní úprava pracovně právních vztahů, pracovní poměr, pracovní smlouva)5. Politika zaměstnanosti(zákon o zaměstnanosti, nezaměstnanost, sociální politika v organizaci)6. Personální strategie a plánování(personální politika, personální strategie, personální činnosti, personální plánování)7. Výběr pracovníků(získávání, výběr a přijímání pracovníků)8. Hodnocení pracovníků(význam, formy a metody hodnocení pracovníků)9. Odměňování pracovníků(mzdové formy a struktura mzdy, zaměstnanecké výhody)10. Vzdělávání pracovníků(význam a metody vzdělávání, pracovní kariéra)11. Podniková kultura(charakteristika, význam a typologie podnikové kultury)12. Podniková identita a etika(podnikatelská etika v ČR, etické kodexy)13. Efektivní manažer(teoretické přístupy k vůdcovství, generace manažerů, emocionální inteligence manažera)

Získané způsobilosti

Poskytnout základní odborné znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů a orientovat se v náležitostech personální práce.

Požadavky

Výsledná klasifikace předmětu zahrnuje: aktivitu na seminářích, úroveň zpracované a prezentované seminární práce, výsledek písemné a ústní části zkoušky.

Garant

Ing. Eva Šimková, Ph.D.