Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář (KSPECP / JLSA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSPECP / JLSA - Výběrový seminář, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Nové trendy v přístupu k lidem s postižením - základní charakteristika jednotlivých forem terapií.2.Uvedení do muzikoterapie a možnosti jejího využití u klientů s různým typem postižení a věku.3.Uvedení do arteterapie a možnosti jejího využití u klientů s různým typem postižení a věku.4.Uvedení do hipoterapie a možnosti jejího využití u klientů s různým typem postižení a věku.5.Uvedení do canisterapie a možnosti jejího využití u klientů s různým typem postižení a věku.6.Herní terapie ,uplatnění herního specialisty při péči o hospitalizované děti .7.Přehled terapií využívaných u klientů s tělesným postižením ( fyzioterapie,ergoterapie,Vojtova terapie...)8.Přehled terapií využívaných u klientů s mentálním postižením ,základy alternativní aaugmentativní komunikace9.Přehled terapií využívaných u klientů s poruchami chování ( psychoterapie....)10.Možnosti realizace terapií v jednotlivých typech zařízení ( ÚSP,denní stacionáře,speciální školy....)

Získané způsobilosti

Poskytnout studentům přehled o možnostech a uplatnění terapií ,s možností nácviku praktických dovedností pro realizaci těchto terapií s klienty různého věku a s různým typem postižení .

Požadavky

Zpracování zápočtové práce v rozsahu 3 stran. Musí obsahovat uvedení předmětu, přednášejícího, ročník, skupinu, semestr, název tématu a osnovu. Práce bude velmi úzce zaměřena na daný problém s teoretickou částí (s literárními odkazy a uvedením dalších získaných pramenů) a vlastní vklad, přínos studenta. Závěr bude obsahovat literaturu dle citační normy.Zkouška: klasifikace zápočtové práce, písemný test, ústní přezkoušení formou kolokvia

Garant

PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.