Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální trendy ve speciální pedagogice (KSPECP / KATSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSPECP / KATSP - Aktuální trendy ve speciální pedagogice, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Hlavní myšlenkové směry v oblasti integrace a jejich kritické hodnocení.2) Hlavní myšlenkové směry v oblasti inkluze a jejich kritické hodnocení.3) Proměny legislativního rámce upravujícího životní podmínky člověka s postižením.4) Proměny současného školského systému ve vztahu k integračnímu a inkluzivnímu úsilí.5) Proměny současného ústavního systému ve vztahu k integračnímu a inkluzivnímu úsilí.6) Podmínky integrace a inkluze v současném českém školství.7) Segregace nebo optimalizace? ? nejen téma k zamyšlení.8) Inkluze a její limity ? nejen téma k zamyšlení.9) Obraz integrace a inkluze v dějinách pedagogiky.10) Speciální pedagogika a rozvoj péče o děti nadané v současném systému školství.11) Děti s poruchami autistického spektra ? současný rozvoj oborového pole speciální pedagogiky.

Získané způsobilosti

Předmět je zaměřen na uvedení do aktuálních vývojových tendencí uplatňovaných ve speciální pedagogice a jejich kritického zhodnocení. Základními tématy je otázka integrace a inkluze a s tím spojené proměny vzdělávacích a mimoškolních institucí, které se programově zabývají otázkou péče o člověka s postižením.

Požadavky

(a) složení písemného testu ? v rozsahu přednášek;(b) zpracování seminární práce.

Garant

doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.