Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika (KSPSOC / PFIPM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSPSOC / PFIPM - Finanční a pojistná matematika, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní pojmy (procenta, funkce, průměry posloupností a řady,...)2. Úročení (základní pojmy, typy úročení, základní rovnice pro jednoduché úročení)3. Složené úročení (výpočet úrokovací doby a úrokové míry, nominální a reálná úroková sazba)4. Spoření (charakteristika, typy spoření, spoření krátkodobé a dlouhodobé, stavební spoření)5. Skonto a běžné účty (podstata skonta, charakteristika běžného účtu)6. Splácení úvěru (základní pojmy, konstantní anuita, a úmor)7. Hypoteční a spotřebitelské úvěry8. Směnky a směnečné obchody (charakteristika směnky a druhy směnek, depozitní směnky)9. Forfaiting, faktoring a leasing10. Finanční trh (struktura a funkce finančního trhu, cenné papíry)11. Měnový kurz (charakteristika, druhy a kotace měnového kurzu)

Získané způsobilosti

Seznámit studenty se základní problematikou a pojmy z finanční a pojistné matematiky.

Požadavky

Na základě správně vypracované seminární práce a písemného zápočtového testu obdrží student zápočet. Počet pokusů pro udělení zápočtu: 2

Garant

Ing. Eva Šimková, Ph.D.