Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie tělesné kultury (KTVS / PFITK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTVS / PFITK - Filozofie tělesné kultury, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tělesná kultura jako společenský fenomén, její vývojové aspekty, hermeneutika, smysl kinantropologie, prožitek, evropská kulturnost, multikulturalismus.Filozofie těla a pohybu.Filozofie prožitku (retence, protence, rozhraní).Olympismus jako životní filosofie a současnost.Etika a sport. Problematika a postavení školní tělesné výchovy v dnešní společnosti, zdraví a sport, fair play. Doping, agresivita a násilí na hřištích a mimo ně, komercializace.Výchova sportem.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je seznámit studující se základy filozofie a etiky v tělesné kultuře, uvést je do problematiky současného sportu. Osvojit si tyto poznatky tak, aby se staly součástí osobnosti studenta tělesné výchovy.

Literatura

Jirásek, Ivo. Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. 1. vyd. Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1176-8.Blecha, Ivan. Filosofie. 4., opr. a rozš. vyd. Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-147-0 .Tyrš, Miroslav. Náš úkol, směr a cíl. 2. vyd.(v Olympii 1. vyd.). Praha, 1971. Tyrš, Miroslav. Úvahy a řeči a věci sokolské. v Praze, 1912. Jirásek, Ivo. Prožitek a možné světy. 1. vyd. Olomouc, 2001. ISBN 80-244-0256-4 .

Požadavky

1. Seminární práce na téma zadané na začátku semestru.2. Aktivní účast na seminářích a příprava na semináře prostřednictvím domácích úkolů.

Garant

Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.