Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a organizace sportovních her (KTVS / PRISH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTVS / PRISH - Řízení a organizace sportovních her, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:Filozofie hry. Základní koncepce řízení a organizace sportovních her. Kategorie sportovních a pohybových her.Kritéria úspěšné organizace a řízení SH. Didaktické, bezpečnostní a sportovně technologické aspekty řízení a organizace SH.Herní turnajové systémy a jejich aplikace. Propozice a ceremonie.Náměty na vybrané organizační formy průpravy konkrétních SH.Didaktické a organizační zásady sportovních her.Pravidla "úrazové zábrany"ve SH. Grafické značení ve sportovních hrách.Úloha tělovýchovného pracovníka v procesu řízení a organizace SH. Problematika rozhodování ve SH. Význam pravidel a požadavky pro jejich tvorbu.Moderní trendy v oblasti SH.Cvičení:1. Úvodní hodina ? seznámení s cílem, obsahem a organizací výuky.2. Organizace a řízení turnaje družstev v nohejbalu. Interaktivní zpětná vazba.3. Organizace a řízení miniher a soutěží ve SH (zábavné aktivity s vybavením pro SH). Interaktivní zpětná vazba.4. Organizace a řízení turnaje družstev v basketbalu. Interaktivní zpětná vazba.5. Organizace a řízení turnaje ve vybíjené - vybrané formy: všichni proti všem, Americká vybíjená, Obrácená vybíjená apod. Interaktivní zpětná vazba.6. Organizace a řízení turnaje družstev ve volejbalu. Interaktivní zpětná vazba.7.-8. Organizace a řízení turnaje družstev ve stolním tenise ? čtyřhry. Zábavné činnosti ve ST. Interaktivní zpětná vazba.9. Organizace a řízení utkání družstev v miniházené - vybrané formy: míč za čáru, házená na žíněnku, házená na desku apod. Interaktivní zpětná vazba.10. Organizace a řízení seznamovací a herní lekce na téma: SH v sedě: Sedaný fotbal, házená a pólo. Interaktivní zpětná vazba.11. Organizace a řízení turnaje družstev ve streetbalu. Interaktivní zpětná vazba.12. Organizace a řízení miniher a soutěží ve SH (zábavné aktivity s vybavení pro SH). Interaktivní zpětná vazba.13. Volný výběr ? závěrečný turnaj ve vybrané hře. Závěrečná interaktivní zpětná vazba.

Získané způsobilosti

Osvojení zásad a široké škály aspektů v oblasti řízení a organizace sportovních her, role a pojetí činnosti tělovýchovného pedagoga na poli SH, aplikace herních turnasových systémů a potřebných znalostí v oblasti moderních trendů realizace SH. V praktickém výcviku si aktivně osvojit základy řízení a organizace vybrané SH.

Literatura

Růžička, I., Růžičková, K., Šmíd, P. Netradiční sportovní hry. Praha: Portál., 2013. Nykodým, Jiří. Teorie a didaktika sportovních her. 1. vyd. Brno, 2006. ISBN 80-210-4042-4 .Svoboda, Bohumil. Stručná pedagogika sportu. Praha, 1996. ISBN 80-7184-842-5.

Požadavky

1. Aktivní účast na cvičeních (min. 80%).2. Příprava a praktická organizace a řízení jednotky se zpětnou vazbou (dle zadání).3. Úspěšné vykonání písemného testu.

Garant

PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.