Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a historie tělesné kultury (KTVS / ZZ123)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTVS / ZZ123 - Filozofie a historie tělesné kultury, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Tělo a pohyb z filozofického hlediska.2. Filozofie v tělesné kultuře.3. Etika a sport.4. Tělesná kultura v nejstarším období a v nejstarších civilizacích.5. Řecko a Řím - antická tělesná kultura.6. Středověk a tělesná kultura, tělesná kultura v období humanismu a renesance (Komenský)7. Osvícenství a filantropismus(Locke, Pestalozzi, Rousseau), období raně buržoazní pedagogiky.8. Novodobé systémy tělesné kultury, období do 2. světové války.9. Olympismus a olympijské hnutí, rozvoj sportu.10. Počátky tělesné kultury u nás.11. Vznik a vývoj Sokola, skauting.12. Tělesná kultura po 2. světové válce.13. Rozvoj školní tělesné výchovy a tělesné výchovy žen.14. Plnění zápočtových požadavků.

Získané způsobilosti

Seznámení se základy filozofie z hlediska potřeb tělesné výchovy a sportu, s pojetím tělesné výchovy a vývojem tělesné kultury od nejstarších dob až po současnost, vznikem a vývojem sportu, školní tělesné výchovy a tělovýchovných organizací v různých historických obdobích. Uvedení do problematiky současného sportu. Osvojení těchto poznatků tak, aby se staly součástí osobnosti studenta tělesné výchovy.

Požadavky

Zápočet:Účast na přednáškách a splnění požadovaných písemných testů.Seminární práce na zadané témaZkouška:Písemná část - 3 otázkyÚstní část

Garant

Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.